Beveiliging gegevens

Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures en -maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot jouw en onze gegevens. Dit door de gegevens onder te brengen in een sterk beveiligd datacenter en gebruik te maken van encryptietechnologie (versleutelen van informatie).

Wij dragen hierdoor zorg voor een adequate beveiliging van uw persoonsgegevens. Wij leggen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengt.

Privacy policy

Wij verbinden ons er toe nauwgezet de Belgische wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens na te leven. Deze wetgeving is integraal beschikbaar op de site van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: privacycommission.be. Ons beleid betreffende de persoonlijke levenssfeer wordt toegepast op de web tool: hrcareertool.be en hrcareertool.eu